Bu bir
önbiçimlendirmeli metindir.
Hem     boşlukları
hem de kesmeleri dikkate alır.

pre etiketi bilgisayar kodlarını göstermek için kullanışlıdır:

for i = 1 to 10
     print i
next i