banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test


HTML Örnekleri

Önceki Sonraki

HTML Temel Etiket Örnekleri

Çok basit bir HTML dökümanı
Metinleri paragraflarda göstermek
Çok satırlı paragraflar
Satırları kesmek
Şiirlerle ilgili problemler (HTML formatındaki bazı problemler)
Başlık etiketleri
Ortalanmış başlık
Yatay cetvel eklemek
HTML kaynak kodu içerisine yorum yapmak
Arkaplan rengi eklemek


HTML Biçimlenmiş Metin Örnekleri

Metin biçimlemek
Biçimlendirilmemiş metin (Boşluklar ve satır sonları nasıl kontrol edilir?)
Farklı bilgisayar çıkışı olan etiketler (Programlama kodları vs.)
Adres eklemek
Özel Karakterler
Kısaltmalar
Metin yönü
Kısa ve uzun alıntılar
Metinlerin üstünü ve altını çizmek


HTML Bağlantı (Link) Örnekleri

Link oluşturmak
Resimlere link atamak
Linkleri yeni pencerede açmak
Aynı sayfada farklı bir kısıma geçmek (Jump)
Çerçeve (frame) içinde çıkabilmek
Mail adreslerine link vermek (Sadece bilgisayarınızda kurulu ise çalışır.)
Daha karmaşık bir mail linki


HTML Çerçeve (Frame) Örnekleri

3 farklı döküman için 3 farklı dikey frame oluşturmak
3 farklı döküman için 3 farklı yatay frame oluşturmak
<noframes> etiketini kullanabilmek.
Hem yatay hem dikey frame oluşturmak (mixing frameset)
Sabit boyutlarda frame oluşturmak (noresize="noresize")
Navigasyon frame oluşturmak
İç frame oluşturmak (Inline frame)
Bir frame içinde belli bir bölüme atlamak
Frame Navigasyon kullanarak belli bir bölüme atlamak


HTML Font Örnekleri

Basit bir font örneği
Yazi tipi ayarlama
Punto ayarlama
Yazı rengi ayarlama
Yazı tipi, punto, renk ayarlama


HTML Tablo (Table) Örnekleri

Basit tablolar
Farklı tablo kenarlıkları
Kenarlıksız tablolar
Tablo içerisinde başlık vermek
Boş hücreler
Tabloya manşet başlık vermek (caption)
Bir kolon/satır'dan fazla alan içeren hücreler
Tablo içinde etiketlendirmek
Hücre kenarlığı ve içeriği arasındaki boşluğu kontrol etmek (Cell padding)
Hücreler arası mesafeyi kontrol etmek (Cell spacing)
Tabloya arkaplan rengi vermek veya arkaplanına resim eklemek
Tablo hücrelerine arkaplan rengi vermek veya arkaplanına resim eklemek
Hücre içeriğini hizalamak
Çerçeve özelliği
Çerçeve ve kenarlık özellikleri
Tablo kullanılarak yapılmış bir tasarım örneği


HTML Liste (List) Örnekleri

Sırasız liste
Sıralı liste
Sıralı listelerin farklı tipleri
Sırasız listelerin farklı tipleri
İçe sekmeli liste
İçe sekmeli liste 2
Tanımlama listesi


HTML Form ve Giriş Örnekleri

Giriş alanı nasıl oluşturulur
Şifre alanları
Kontrol kutucukları (Checkbox)
Seçenek kutuları (Radiobuttons)
Basit sürükle bırak kutusu (seçilebilir liste)
Diğer bir sürükle bırak kutusu (Önceden seçilmiş bir değer ile)
Metin alanı (çok satırlı metin giriş alanı)
Buton oluşturmak
Başlıklı çerçeve alanı oluşturmak
Metin giriş alanı ve gönder butonu içeren bir form örneği
Kontrol kutusu (checkbox) ve gönder butonu bulunan bir form örneği
Seçenekli kutu (radiobutton) ve gönder butonu bulunan bir form örneği
Bir formdan mail göndermek


HTML Resim Örnekleri

Resim eklemek
Başka bir klasör veya sunucudan resim yüklemek
Arkaplan resmi
Bir metin içerisindeki resmi hizalandırmak
Bir paragraftaki resimin sağa/sola kaymasını sağlamak.
Resimleri istenen boyutlara ayarlamak
Resimlere ayrıca bir açıklama metini eklemek (Eğer tarayıcı resimi yüklemezse ne olduğunu anlamak için)
Resime link vermek
Tıklanabilir resim alanı oluşturmak
Bir resimi, resim alanına dönüştürmek


HTML Arkaplan Örnekleri

İyi bir arkaplan ve metin örneği
Kötü bir arkaplan ve metin örneği
İyi bir arkaplan resmi
İyi bir arkaplan resmi 2
Kötü bir arkaplan resmi


HTML Stil Örnekleri

Bir HTML dökümanının başlık (head) kısmında stil belirlemek
Altı çizi olmayan link yaratmak
Dışardan bir stil dosyasını kullanmak


HTML <head>Örnekleri

Bir dökümana başlık vermek
Bir sayfadaki tüm linkleri tek bir hedefe yönlendirmek


HTML <meta> Örnekleri

Döküman açıklaması
Döküman dili
Bir kullanıcıyı farklı bir sayfaya yönlendirmek


HTML Script Örnekleri

Script ekleme
Tarayıcının scriptleri çalıştırıp çalıştırmamasını kontrol etmek


Önceki Sonraki
html dersleri
Dersler Örnekler Online Test